Samspelprogram med Oxford Fiddle Group: http://www.saffa.no/musikk/defrilynde.htm 

 

DIVERSE SPELEPROGRAM 2014

 1. Øvingsprogram vår 2014
 2. Dansespel ein heil kveld
 3. Samarbeidsprosjekt med Ski Janitsjar: Storbandarr noterOpptak 1 frå øvelse  Opptak 2 frå øvelse  Opptak 3 frå øvelse  Brass Brothers
 4. Oppdrag for Moss leikarring april 2014:
  Les Lanciers (lydfiler):            Noter finn du her:
  Les Lanciers 1
  Les Lanciers 2
  Les Lanciers 3
  Les Lanciers 4
  Les Lanciers 5
  Västgötapolska    Noter
 5. Landsfestivalen Steinkjer. ArrangemenDansespel

Juleprogram til Solborg og Grande des. 2013:

 1. Den friske kaffekannen
 2. Den brente kaffekannen
 3. Masurka e. C. Mærli
 4. Gammel reinlender (e. A. Norskaug)
 5. Vals. e. Skredderstuen
 6. Blåklokker
 7. Avskjedstoner
 8. Den fyrste song eg høyra fekk.
 9. Det lyser i stille grender
 10. Et barn er født i Betlehem
 11. Deilig er jorden

Tilbake til hovedsida