Til startsida

 

Formelle dokument:

 

Spelemannslaget De Frilynde i Follo

 

Ein sjekk i arkivet til Landslaget for Spelemenn (nå FolkOrg), så står det at laget vart stifta 6. oktober 1982.
Søknad om medlemsskap i Landslaget for Spelemenn var sendt 14. oktober, og på styremøte i LfS 20. november

vart laget teke opp som eit medlemslag. Det er rimeleg å tru at laget har vore i sving ei tid før innmeldinga.

 

Dei første vedtektene:

 

 

 

Formelle dokument:

År
Årsmelding
Rekneskap
Protokoll
2020
2019
protokoll
2018
Årsmelding
Rekneskap
protokoll
2017
Årsmelding
Rekneskap
2016
protokoll
2015
Rekneskap
protokoll
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

protokoll

Årsmøte nov. 2001

2001

protokoll

Årsmøte des. 2000

2000

protokoll

Årsmøte des. 1999

1999

protokoll

Årsmøte des. 1998

1998

protokoll

Årsmøte nov. 1997

1997

protokoll

Årsmøte nov. 1996

1996